In2BOR heeft ervaring op het gebied van:

Wat beheert u en hoe belangrijk is uw data voor uw werkprocessen. er is kennis op het gebied van inzamelen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Hierin kan In2BOR u ondersteunen/ontzorgen met het verzorgen/uitvoeren van deze werkzaamheden.

Welke (beleids) keuzes moet u maken, welk ambitieniveau is daarbij gewenst en hoe komen we daar? In2BOR kan u helpen met het bepalen van de uitgangspunten en hoe je dit vertaalt naar operationele plannen.

Hoe werkt dit door in de uitvoering? Wat kunt u als opdrachtnemer met beheerinformatie op het moment dat er meerjarig onderhoud aanbesteed wordt aan een marktpartij. Ook bij het inrichten van de werkprocessen kan In2BOR de inspanningen kwantificeren als maintenace engineer.

 

In2BOR kan voor u op locatie de werkzaamheden uitvoeren op basis van een inleenopdracht of  op basis van een aanbieding/offerte werkzaamheden verzorgen.