Ron de Craen

Ik heb ruim 30 jaar ervaring in de civiele techniek. Een groot deel van deze tijd ben ik betrokken geweest bij beheer. De eerste stappen in beheer heb ik meegemaakt toen nog onbekend was hoe belangrijk dit taakveld binnen de civiele techniek en de openbare ruimte zou worden.

Binnen het speelveld van beheer heb ik diverse functies en rollen vervuld zoals projectleiding en adviseur bij het ingenieursbureau. In een latere fase aan de andere kant van de tafel als beleidsmedewerker en als opdrachtgever bij een gemeente. Dit heeft mijn kijk op het hele proces van beheer binnen de overheid zeer verrijkt.

Door daarnaast ook nog voor de aannemerij werkzaam te zijn geweest heb ik nog beter kunnen zien hoe theorie en praktijk samenkomen. Mijn belangrijkste kwaliteiten liggen op het gebied van het pragmatisch benaderen van zaken. Daarbij heb ik ervaring opgedaan met het werken in diverse contractvormen UAV-gc , DBFM en prestatiecontracten. In de huidige tijd waarbij vele beheerders het onderhoud volledig uitbesteden een waardevolle aanvulling.

 

Tot slot

De openbare ruimte met al z’n facetten is een uitdagend en veelzijdig speelveld om je kennis en kunde te etaleren.