Beheer van de openbare ruimte speelt een belangrijke rol in de beleving van de burgers die dagelijks gebruik maken van deze ruimte. De inrichting, maar ook de staat van onderhoud bepaalt voor een belangrijk deel die beleving. Als eigenaar van de assets heeft u bovendien een financieel belang als ook een zorgplicht inzake een normaal veilig gebruik van deze assets.

Om goed te beheren moet je als beheerder beschikken over actuele gegevens. Ook voor het beschikbaar stellen van gegevens aan derden (bedrijven en burgers) is het noodzakelijk om ten alle tijden te beschikken over de juiste gegevens. De basis van het beheer begint dus bij een goede en volledige data van de te beheren onderdelen.

Het is dus zaak om de asset goed op orde te hebben. Daarvoor zijn diverse systemen beschikbaar. In2BOR heeft ruime ervaring met systemen en helpt u bij het up-to-date houden van de te beheren data van de verschillende onderdelen.  Daarnaast kan In2BOR u helpen bij het proces van beheer naar planmatig onderhoud. Dit kan voor zowel feitelijke eigenaars (beheerders gemeenten, provincies, waterschappen en RWS) alsook voor ingenieursbureaus en aannemers.