Werkrelaties:

aannemerij , overheid (gemeenten, waterschappen, provincies, RWS) en  ingenieursbureaus.

Projecten:

opzet, implementatie beheer van diverse disciplines, nadruk op wegen, groen, verkeerstekens,  en OV

Inleen op een prestatiecontract aannemer voor duur van 15 maanden. Daarvoor verantwoordelijk voor bijhouding beheerdata en maintenance engineering. Tevens ondersteuning geleverd op het gebied van aanbestedingstraject.